NTC Thermistors là gì?

February 3, 2023

tin tức mới nhất của công ty về NTC Thermistors là gì?

NTC Thermistors là gì?

NTC là viết tắt của Hệ số nhiệt độ âm.Nhiệt điện trở NTC là điện trở có hệ số nhiệt độ âm, nghĩa là điện trở giảm khi nhiệt độ tăng.Chúng chủ yếu được sử dụng làm cảm biến nhiệt độ điện trở và thiết bị giới hạn dòng điện.Hệ số độ nhạy nhiệt độ lớn hơn khoảng năm lần so với cảm biến nhiệt độ silicon (silistor) và lớn hơn khoảng mười lần so với hệ số cảm biến nhiệt độ điện trở (RTD).Cảm biến NTC thường được sử dụng trong phạm vi từ −55 đến +200 °C.

Tính phi tuyến tính của mối quan hệ giữa điện trở và nhiệt độ thể hiện bởi các điện trở NTC đã đặt ra một thách thức lớn khi sử dụng các mạch tương tự để đo nhiệt độ chính xác.Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các mạch kỹ thuật số đã giải quyết vấn đề đó thông qua việc cho phép tính toán các giá trị chính xác bằng cách nội suy các bảng tra cứu hoặc bằng cách giải các phương trình gần đúng với một đường cong NTC điển hình.tin tức mới nhất của công ty về NTC Thermistors là gì?  0